מפה מודיעין מודיעין
מפה לפיד לפיד

תנאי שימוש

כללי :

א. חנות דניאל פיטנס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה
אי לכך ובהתאם לזאת, חובה להכנס לתקנון ולקרוא אותו בכל ביצוע של הזמנה חדשה או חוזרת באתר.
מובהר בזאת כי לא יעשה שום שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה

ב. התמונות המוצגות באתרינו הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות
ייתכנו שינויים סבירים למשל בצבע, גודל, צורה וכו'
בבחירת מוצר שמגיע בצבעים שונים, במידה ולא יצויין צבע מועדף, ישלח המוצר בצבע לפי המלאי הזמין בחנות

ג. החנות דניאל פיטנס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שנגרם למשתמשים, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון הנ"ל

ד. תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה קיימת,החנות דניאל פיטנס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הקניה הספציפית בהודעה בכתב/בטלפון למבצע הפעולה

ה. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם על ידי הלקוח של מוצרים שנקנו באתר ואחריות זו תחול על הלקוחות ועל חשבונם

ו. הלקוח יהיה אחראי באופן מוחלט לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נאמר אחרת

ז. כל מידע או תצוגה המופיעים באתרינו, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתרינו,
הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה או ההנהלה

ח. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אפשרית בתכנים המופיעים באתרינו, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב חתום ומראש מטעם ההנהלה

ט. רישומי המחשב של החנות דניאל פיטנס בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו

.י.במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את החנות דניאל פיטנס ו/או את הספקים

כ. ט.ל.ח

אחריות המוצרים:

א. במידה ורכשתם מוצר באתרינו הנכם רשאים לבטל את העסקה בהתאם
להוראות חוק הגנת הצרכן

ב. במידה והתברר לכם שקבלתם מוצר שונה מזה שהזמנתם

תוכלו להחזיר את המוצר באריזה מקורית ולא פגומה, ומבלי שנעשה שימוש במוצר תוך 14

ימי עסקים.
במידה והתברר שחלה טעות בחברתנו לגבי התאמת המוצר לרכישה, המשלוח על חנות דניאל פיטנס.
כמו כן יסופק המוצר המבוקש בשנית, ללא תוספת כל תשלום מצד הלקוח.


ג. תמונות המוצרים באתר לרוב תואמות את המוצרים המקוריים ועם זאת יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים באתרינו

ד. כל המוצרים באתר הם חדשים לחלוטין.

ה. יובהר ויודגש כי המוצרים באחריותם המלאה של היבואנים המספקים את המוצרים

ו. לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל חיוב חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב רכישתך כברת ביצוע. רק לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, ישלחו המוצרים שנרכשו

ז. אם מוצר מסוים חסר במלאי , חברתנו תציע לכם מוצר דומה קרוב עד כמה שאפשר למוצר המוזמן. במידה ולא תרצו את המוצר הדומה, תוכלו לבטל את ההזמנה, ללא כל התחייבות.

ח. העדכונים יבוצעו או באמצעות אימייל או טלפונית


תנאי תשלום בדניאל פיטנס:

א. הזמנה באתר באמצעות כרטיס אשראי (כל הסוגים) מאובטח.
ומגן את פרטיות הלקוחות DSS-PCI –האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים

ב. הזמנה טלפונית והשארת פרטי כרטיס אשראי בטלפון


ג. תשלום אשראי במעמד אסיפה עצמית מהחנות

ד. מזומן בש"ח במעמד קבלת המוצר (איסוף עצמי מהחנות )

ה. המחירים באתרינו הינם למזומן וכוללים מע"מ כחוק
ו. במקרים של פריסת תשלומים - ללא קרדיט או עם קרדיט בכפוף לשיקולי חנות דניאל פיטנס..


משלוח ואספקה:

א. דניאל פיטנס ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו באתרינו, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, והמשלוח יכול להיעשות בסוגי משלוחים דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים, ועוד. לפי שיקול דעתה של החברה המציעה זאת..

ב. החנות דניאל פיטנס ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הרכישה, וזאת בכפוף לתשלום מלא של דמי המשלוח. זמן אספקת המשלוח הוא 7 ימי עסקים אלא אם כן צוין אחרת.

ג. החנות דניאל פיטנס ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים הנ"ל:


1. כח עליון מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, רעידת אדמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע אחרים

2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים
כל סיבה שאינה בשליטת החברה

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות דניאל פיטנס ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחותינו במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוחות

ד. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף הרכישה כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א-ה ובתנאי שלא חל בהם יום חג או שבתון

ה. דמי משלוח ישולמו ע"י הלקוחות בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצרים

ו. במכירה בתשלומים רשאית החנות דניאל פיטנס לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון בעת הקניה

ז. פרטי איסוף עצמי: הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מדניאל פיטנס וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות וההנהלה שנרכש

ח. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי לא יגבו מהלקוחות דמי משלוח עבור המוצר.

אחריות ושירות דניאל פיטנס:

האחריות הינה אחריות יבואן או יצרן. דניאל פיטנס מהווה כספק שירות בלבד לצורך עניין זה.
תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן:
א. פגיעה פיזית או שבר יגרמו לפקיעת האחריות

ב. האחריות לא תחול במקרה של שבר בזדון, רטיבות או שימוש לא נאות במוצרים

ג. הרכבה לקויה של המוצר עלולה לגרום לפקיעתה של האחריות

ד. האחריות לא תחול במקרה והלקוח בחר להרכיב את המוצר ללא הרכבה מקצועית מטעם החנות.

ה. לכל מוצר הדורש שירות של אחריות יש להביאו לחנות היבואן לצורך בדיקה/תיקון/החלפה לפי הצורך. שליחות בתשלום בלקוח ..

ו.לכל מוצר מצוין זמן תקופת האחריות עליו במפרט המוצר. אם לא מצויין זמן אחריות, יש להתייחס לכך שאין אחריות על המוצר והשיקול דעת בעניין זה הוא של החברה בלבד

ז. הדין החל על ההזמנות באתר דניאל פיטנס הוא הדין הישראלי בלבד

סמכות השיפוט הייחודית לכל דבר ועניין נתונה לבתי המשפט בארץ.


ביטול והחזרת מוצרי דניאל פיטנס:
ברשות הלקוח האפשרות להחזיר את המוצר תוך 14 יום, המוצר חייב להיות סגור באריזתו המקורית "ללא פתיחת האריזה המוצר או שימוש במוצר".
החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח לרבות עלויות משלוח חזרה לחנות.
לאחר החזרת המוצר לחנות, ולאחר בדיקת החנות כי האריזה או המוצר לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש,
יקבל זיכוי כספי מלא, בניכוי דמי ביטול המוצר כ- 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם ע"פ חוק הגנת הצרכן..
במידה התברר שחלה טעות בחברתנו דניאל פיטנס לגבי התאמת המוצרים להזמנה, המשלוח על המוצר חל על חברתנו,
כמו כן יסופק המוצר שנרכש בשנית, ללא תוספת כל תשלום מצד הלקוחות.


תקנון לשימוש בכדורי פיזיו:
דניאל פיטנס אינם אחראים על השימוש בכדורי פילאטיס.
השימוש הוא באחריות המשתמש ויש לקחת בחשבון שכמו כל כדור שמנופח באוויר - הכדור עשוי להתפוצץ.
דגש זה הוא בעיקר, אבל לא רק, עבור נשים בהריון. יש לשים לב לא להניח את הכדור ליד חפצים חדים,
לא לקפוץ עליו, לא לנפח אותו יתר על המידה.
מומלץ להניח מזרונים או מצע רך אחר מתחת ובקרבת הכדור למקרה של חלילה התפוצצות הכדור . (אין אחריות על כדורים למעט בניפוח הראשוני שלהם).
אין החנות אחראית על התקנה לקויה או על פציעה כתוצאה מנפילה או שימוש במוצר.
השימוש באחריות המשתמש בלבד.רישום והגעה לשיעורים:

 1. 1. אימוני kangoo power -ההרשמה לשיעורים תתבצע מראש דרך האפליקציה באתר בלבד.
 2. 2. יש להגיע לשיעור כ-5 דק' טרם תחילתו.
 3. 3. כרטיסיית kangoo power היא אישית ותקפה ל-3 חודשים בלבד.
 4. 4. העברת כרטיסיה למתאמן אחר תתאפשר תוך מתן הודעה בכתב ובניכוי כל הטבה שהתקבלה בזמן הרכישה (בונוס כספי, מבצע, הטבת שיעורים וכ'ו).  
 5. 5. מתאמן\נת חדש\ה שלא ביצע\ה שיעור במסגרת קבוצות הכושר זכאית לשיעור ניסיון ללא עלות.
 6. 6. אין לראות בייעוץ הניתן מטעם צוות הסטודיו כייעוץ רפואי משום סוג.
 7. 7. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה את הזכות לשנות את לוח הזמנים בכל עת. לא יתאפשר ביטול מנוי / כרטיסייה בשל שינויים כאמור.
 8. 8. הנהלת הסטודיו שומרת לעצמה הזכות לשנות את הוראות התקנון בהתאם לשיקול דעתה.
 9. 9. במקרה של הקפאת מנוי שבוצעה מסיבות רפואיות , החזרה תתאפשר בהצגת אישור רפואי בלבד

אופן התשלום:

 1. 1. קבוצות הכושר - מנוי 3 חודשים - התשלום יינתן מראש לפי X ש"ח X 3 תשלומים.
 2. סטודיו דניאל פיטנס - ההרשמה לחוגי הסטודיו תבוצע באתר סחלבים : כאן
 1. 2. אימוני kangoo power - כרטיסייה 4 אימונים - התשלום יינתן מראש לפי X ש"ח בתשלום אחד באתר סחלבים.
 2. 3. שיעור חד פעמי Kangoo Power - בעלות של 30 ₪
 3. 4. התשלום עבור שיעור חד פעמי יבוצע מראש. במקרה של אי הגעה, ניתן יהיה להודיע על ביטולו דרך מזכירות הסטודיו (0544200088) עד 4 שעות לפני. לאחר מועד זה, לא יהיה ניתן לבטל וייגבה תשלום מלא.
 4. 5. אימוני עיצוב וחיטוב לנערות ואימון MAMA FIT אימון ניסיון ללא עלות.דניאל פיטנס
לחנות
סל קניות